headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Science

In vwo-Xtra zal het geïntegreerde exacte vak Science worden aangeboden.
Dit vak bestaat uit elementen van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde. In Science zitten ook ICT-elementen en soms zal met beeldende aspecten worden gewerkt.


Science werkt thematisch.
In het vak komen praktische elementen voor zoals proeven, worden onderzoeksmethoden- en technieken toegepast en worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
In het tweede en derde leerjaar van vwo-Xtra wordt het vak X-Science aangeboden als keuzevak. Dit is een verdieping van het vak Science.

Bij dit vak zal de leerling zich o.a. bezig houden met robotica.