headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Excellentie Bouwstenen

In het kader van de stimuleringsmaatregel 'Excellentie en talentontwikkeling' van het Ministerie van OC&W en het continueren van vwo-Xtra in de bovenbouw, kunnen de leerlingen van 4 havo, 4 en 5 vwo op PCC Het Lyceum deelnemen aan extra opdrachten en lessen. We bieden dit aan in de vorm van excellentiebouwstenen. 


Extra mogelijkheden

Met deze extra mogelijkheden willen we de leerling zelf keuzes laten maken, bijvoorbeeld om te ontdekken waar hij of zij goed in is en wellicht verder in wil studeren. Een uitdagende omgeving kan de intrinsieke motivatie verhogen. We hopen dat dit aanbod de leerlingen uit zal dagen om actief deel te nemen aan extra onderwijs. Wij gaan er van uit dat leerlingen die vwo-Xtra gevolgd hebben, dit willen doorzetten in de bovenbouw. Ook willen we de uitdaging aan bieden - indien er voldoende ruimte is - aan de reguliere vwo leerlingen.

Planning

Na de eerste SE week komt er een aanbod van opdrachten, activiteiten en workshops binnen alle profielen, al dan niet met een spelelement. Leerlingen kunnen met het maken van deze opdrachten punten scoren. Het aantal hangt af van de zwaarte en lengte van de opdracht, waarbij een minimum van 10 punten per jaar recht geeft op een vwo-Xtra excellentie certificaat bovenbouw.

Excellentiebouwstenen

Hieronder een overzicht van de keuzemogelijkheden die we tot nu toe hebben aangeboden:

 • 'Tweedaagse' - zie ook hieronder!
 • Chinese taal op de dinsdagmiddag
 • Een extra vak (behalve Gymnasium )
 • Voorbereiding en planning bezoek Chinese delegatie
 • Cambridge Engels (na intake)
 • Delf Scolaire (na intake)
 • Science Bouwstenen
 • Workshop en dansvoorstelling Muziektheater / Het Concertgebouw Amsterdam
 • Olympiade exacte vakken
 • Organisatie en/of meedoen cultuuravond
 • MR lid
 • Bijles geven
 • Leerlingmentoraat
 • Schoolkrant vormgeven
 • Bezoek aan de Nederlandsche Bank of het Geldmuseum
 • Ontwerpen en maken van een website voor een virtueel museum
 • Organisatie van de Actiedag
 • Actueel aanbod (wisselend per leerjaar)

Het aanbod zal worden uitgebreid naarmate de tijd vordert. Er zal duidelijk aangegeven worden bij iedere bouwsteen of er al dan niet kosten aan verbonden zijn en hoeveel punten er behaald kunnen worden.
Het actuele aanbod is achter de leerlingeninlog te vinden op Magister (-Elo, -Inschrijven, -excellentiebouwstenen).

Tweedaagse

Als één van de excellentiebouwstenen bieden we de Tweedaagse aan. Dit evenement biedt aan alle leerlingen van 4/5 vwo de mogelijkheid om zelfstandig (alleen of in duo's) onderzoek te doen buiten de school.

De Tweedaagse bestaat uit de volgende elementen:

 • Een leerling bedenkt een onderzoeksvraag, uitgaande van de eigen interesse.
 • De leerling maakt een plan voor twee dagen, waarin hij/zij actief op onderzoek gaat in musea, bibliotheken, universiteiten en in een andere omgeving.
 • Naast het onderzoeksplan bedenkt de leerling wat de (reis)kosten zijn, of een eventueel verblijf in Stayokay en welke andere afspraken hij of zij moet maken. Kortom, de logistieke organisatie maakt deel uit van het plan, op basis van low-budget.
 • Het plan wordt door de school beoordeeld.
 • Het onderzoek mag worden uitgevoerd indien de leerling op overgaan staat op het rapport. Ook is toestemming van de ouders noodzakelijk.
 • Het tijdstip van het onderzoek wordt in samenspraak met de school bepaald en zal nooit in de SE-week plaatsvinden.
 • De onderzoeksresultaten worden op school gepresenteerd.