Mayla: "Vanaf de eerste dag vriendinnen gemaakt!"

Mayla (11 jaar, Limmen, brugklas vwo-Xtra): “Ik had heel veel zin in de middelbare school, maar het was voor mij wel een grote stap, omdat we vlak daarvoor naar hier waren verhuisd. Ik kende op deze school dus niemand, maar ik heb vanaf de eerste dag al vriendinnen gemaakt. Als we mogen kiezen, werk ik in de klas vaak met dezelfde vriendinnen samen. Gezellig.”

KLAS

“We hebben een leuke klas, maar we kunnen ook wel druk zijn. We houden wel van een grapje tussendoor, maar daarna werken we wel weer goed verder. De sfeer is fijn, we kunnen goed met elkaar opschieten. Op school zien we elkaar vaak tijdens de pauzes, maar buiten schooltijd doen we ook wel dingen samen. We zijn bijvoorbeeld een keer met de hele klas gaan zwemmen.”

PRAKTISCHE OPDRACHT

“Bij de meeste vakken krijgen we ook wel een praktische opdracht. Dan moet je bijvoorbeeld een poster maken over een dier en daar dan alles in het Engels bijschrijven. Zoiets vind ik leuk om te doen.”

ONDERZOEK

“Bij Science hebben we onderzoek gedaan naar allerlei onderdelen van het lichaam. We moesten uitzoeken hoe bijvoorbeeld de alvleesklier werkt en wat daarvan de functie is. Zulke opdrachten zijn leuk, omdat je de ene keer alleen werkt en de andere keer mag samenwerken. Bij samenwerken moet je wel goed afspreken wie wat gaat doen. Anders kan het wel een beetje een rommeltje worden.”

PROJECT

“In het begin van het schooljaar hadden we een project met als thema ‘De Kust’. Toen hebben we bij Engels een poster gemaakt over zeedieren, bij Frans mochten we zelf een kustdorpje ontwerpen. Verder hebben we een windmolen gemaakt, nadat we daar onderzoek naar hebben gedaan. En we hebben ook een folder gemaakt over reddingsboten.”

SCIENCE

“Een paar keer in de maand doen we practicum bij Science. Dan gaan we naar het Lab met z’n allen om onderzoek te doen, bijvoorbeeld hoe snel een slinger heen en weer gaat. We deden een metalen gewichtje aan een touw en lieten dat gewichtje vallen. Die lieten we drie keer slingeren en met een stopwatch hebben we de tijd gemeten. Toen we daarna een zwaarder gewichtje aan het touwtje hadden gehangen, konden we zien dat die sneller ging. Zulke dingen zijn gewoon handig om te weten.”

INTERESSANT

“Duits vind ik een interessant vak, vooral omdat onze docent in het Duits verhalen schrijft. We mogen daar om beurten een stukje uit voorlezen en je mag dan aangeven wat de moeilijke woorden zijn die daarin voorkomen. Zo leren we een steeds grotere woordenschat en we oefenen de uitspraak. Duits lijkt trouwens best veel op Nederlands, sommige woorden zijn makkelijk te herkennen.”

“Vlak voor de Kerstvakantie hebben we met alle leerlingen van mijn jaar opgetreden tijdens een grote show op school. Ik heb gezongen en achter ons stonden de twee bands die ons begeleidden.”

VOORKEUR

”Ik heb eigenlijk vier heel verschillende lievelingsvakken, namelijk Science, Arts, Duits en Nederlands. Onze docent voor Nederlands leert ons heel veel via spelletjes, bijvoorbeeld met het rood-groen-spel. Dan stelt de docent allerlei vragen, die wij beantwoorden met de groene of de rode kaart. Als iets waar is, steek je de groene kaart op en als je denkt dat iets niet waar is, doe je je rode kaart omhoog. Na een heleboel vragen is er een winnaar, dus eigenlijk is het een soort wedstrijd.”

BUITENLESACTIVITEIT

Tussen de herfstvakantie en de Kerstvakantie gingen we elke week tijdens de middag van de BuitenLesActiviteiten naar Artiance. Daar kregen we allerlei kunstlessen, dus we mochten zingen of in een bandje spelen, keyboard spelen, drumles. Voor veel kinderen was het nieuw, die hadden nog niet eerder op een instrument gespeeld.

Vlak voor de Kerstvakantie hebben we met alle leerlingen van mijn jaar opgetreden tijdens een grote show op school. Ik heb toen gezongen en achter ons stonden de twee bands die ons begeleidden.

Het was een mooie voorstelling! Ik hou van muziek maken en van zingen, dus ik vond het echt leuk om te doen. Er was van alles wat, een rap, maar ook duo’s.

Ik was wel moe na afloop, want bij sommige liedjes hoorde ook een choreografie, maar ook hebben we vooraf zowat tienduizend ‘generale repetities’ gehouden om het echt goed te kunnen doen. Alle ouders zeiden dat we het heel goed hadden gedaan, dus die waren wel trots.”

MOOIE HERINNERING

“Het kamp helemaal aan het begin van het schooljaar was cool! ’s Middags deden we allemaal spelletjes en zijn we gaan kanovaren, ’s avonds gingen we bowlen. We hebben een nachtje geslapen bij de Scouting in Uitgeest. Daar sliepen we met alle meisjes bij elkaar, heel gezellig! Mijn eigen klasgenoten kende ik al zo’n beetje, maar ik leerde toen ook de kinderen uit de andere eerste klassen goed kennen. De volgende dag zijn we gaan zwemmen en bezochten we een survival-park. Allemaal heel veel verschillende activiteiten, erg leuk!”

BELANGRIJK

“Het belangrijkst van school vind ik dat de docenten aardig en goed zijn en dat ze alles heel goed uitleggen. Dat is hier gelukkig ook echt zo. Als een docent iets uitlegt, tekent en schrijft hij alles op het whiteboard en dat kun je dan in je schrift overschrijven. De meesten vinden een grapje tijdens de les heus niet erg. Soms, als we tien minuten gaan werken aan een opdracht, mag je je oortjes in, dat vind ik fijn!

LATER

“Later wil ik het liefst bij de ESA werken, dat is de European Spage Agency, net zoiets als de NASA maar dan in Europa. Ik las in groep 5 een boek over ruimtevaart en dat vond ik meteen heel interessant. Ik ben toen ook allerlei onderzoekjes gaan doen. Later wil ik bij de ESA dingen onderzoeken die astronauten meenemen uit de ruimte. Vandaar dat ik Science nu ook zo’n leuk vak vind, zeker als het bijvoorbeeld gaat over de beweging van de aarde om de zon. Interessant!”

Vond je dit een leuk verhaal?

Lees dan ook het verhaal van