headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Academische Opleidingsschool

Opleidingsschool met visie, verbeterkracht en verdieping

Het Petrus Canisius College is als erkende Academische opleidingsschool aangesloten bij Academische Opleidingsscholen Noord-Holland-West (AOHNW) en heeft de beschikking over een eigen Opleidings- & Onderzoeksafdeling

AONHW is een samenwerkingsproject van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar, Hoofddorp, Haarlem, Schagen, Castricum en de lerarenopleidingen in Noord-Holland (HvA /O&O, Hogeschool Inholland, Onderwijscentrum VU en ILO/UVA).

Als opleidingsscholen zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste en tweedegraads gebied. Opleiden betekent dat studenten zowel het lesgeven onder de knie moeten krijgen, als ook leren onderzoek te doen naar de (eigen) onderwijspraktijk.

Opleiden & Onderzoek op het Petrus Canisius College

Het Petrus Canisius College heeft vijf kleinschalige lesvestigingen (gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo) in Alkmaar, Bergen en Heiloo, in totaal ongeveer 2800 leerlingen en 370 personeelsleden.
Ten behoeve van deze vestigingen heeft het PCC als erkende academische opleidingsschool zowel een opleidings- als een onderzoekspoot ingericht.

Klik hier voor meer informatie over
'Onderzoek op het PCC'

Klik hier voor meer informatie over
'Student op het PCC'