headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Onderzoek op het PCC

Het Petrus Canisius College is een Academische Opleidingsschool.

Binnen een Academische Opleidingsschool wordt praktijkonderzoek gedaan door zowel docenten als student-docenten, met als doel om de eigen schoolpraktijk kritisch te analyseren, te verbeteren en te vernieuwen.

Het Petrus Canisius College heeft een onderzoeksteam van docenten en student-docenten dat jaarlijks verschillende praktijkonderzoeken verricht, waarna de resultaten door de onderzoekers worden gepresenteerd aan collega-docenten en management.
In de afgelopen periode werden onder meer de volgende onderzoeken verricht:

  • Leerlingen - studiemotivatie en sociaal welbevinden in november 2015: Onderzocht is wat de factoren zijn waarom leerlingen niet optimaal presteren of zelfs de school verlaten. Met domeinen als Faalangst, Motivatoren, Niveau, Planning, Psychosomatisch, Schoolkeuze en Interesse inclusief de pestindicator. Geeft zowel inzicht in individuele score (Rapport Individueel) als klassikaal, per leerjaar en schoolbreed.
  • Quickscan medewerkersonderzoek VO-PO in mei, juni 2016: Medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de attitude van medewerkers ten opzichte van hun werk, ofwel het antwoord op de vraag: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Attitudes worden gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen. Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is, dan zal de medewerker een grote betrokkenheid vertonen bij het werk dat hij of zij doet bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker naar zijn/ haar collega’s en de organisatie heeft, is bepalend voor de attitude. Betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers zijn de twee centrale speerpunten bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  • LAKS monitor tevredenheidsonderzoek in februari, maart 2016: Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Tevredenheid leerlingen over de school samen met een pestindicator afgenomen met een LAKS vragenlijst. Wordt extern gepubliceerd op de LAKS website
  • Scholen op de kaart (Vensters) volgens leerlingen in februari, maart 2016: Tevredenheid leerlingen over de school samen met een pestindicator. Wordt extern gepresenteerd op de website www.scholenopdekaart.nl.
  • Scholen op de kaart (Vensters) volgens ouders in februari, maart 2016: Tevredenheid ouders over de school samen met een pestindicator. Wordt extern gepresenteerd op de website www.scholenopdekaart.nl.

Meer informatie over praktijkonderzoek en het onderzoeksteam van het PCC is te verkrijgen via onderzoekscoördinator Johan Dekker, die samen met de schoolopleiders Alma Boelders en Annelies de Jong het Opleidings- & Onderzoeksteam van de school vormt.