headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Student op het PCC

Het Petrus Canisius College is een Academische Opleidingsschool.

Studenten die bij ons komen werken, worden meteen beschouwd als volwaardige collega's en nauw betrokken bij de dagelijkse praktijk. We zoeken samen naar een leeromgeving die past bij de opleiding, bij de school en bij de student-collega als persoon. We streven er naar om de student-collega te helpen zijn talenten te ontwikkelen en ambities te realiseren. 

Visie en missie van het PCC m.b.t. opleiden in de school

Het PCC helpt en stimuleert leerlingen hun ambitie waar te maken. Hoe eerder talenten en drijfveren onderkend worden, hoe beter we richting kunnen geven aan de toekomst die iemand wenst.
Dat geldt natuurlijk voor onze leerlingen, maar ook voor ons personeel. Onze docenten nemen hun verantwoordelijkheid om aanleg, nieuwsgierigheid en wilskracht van onze leerlingen tot een krachtige mix te maken.

Meer informatie over 'Opleiden in de school' is te verkrijgen via schoolopleiders Alma Boelders die samen met de onderzoekscoördinator het Opleidings- & Onderzoeksteam vormt van de school.