headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

'Parels' op het PCC

Op het Petrus Canisius College zijn we trots op onze degelijk opgeleide, betrokken en vooral keihard werkende docenten. 
Zij geven dagelijks goed voorbereide lessen, participieren in werkgroepen, initiëren mooie projecten en maken - als het goed is - het verschil voor onze leerlingen.
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat docenten het 'kapitaal' van onze school vormen, onze 'parels'. Dat laatste geldt natuurlijk voor álle medewerkers van onze onderwijsinstelling.


Om uiting te geven aan onze trots, besteden we op regelmatige basis aandacht aan mooie (onderwijskundige) gebeurtenissen op onze school, opgetekend vanuit het perspectief van één van onze medewerkers.
Met ingang van schooljaar 2016-2017 zal maandelijks een editie uit de 'parelserie' op deze pagina worden gedeeld.