Opzoek naar het servicebureau?
Volg deze link

Contact

Waar vind je als ouder van een (toekomstige) PCC-leerling de gewenste informatie? Waar kun je terecht met vragen? We hebben de communicatie met ouders/verzorgers als volgt geregeld:

Opzoek naar contact gegevens van de vestigingen?
Volg deze link

Op onze website is alle algemene informatie over ons onderwijs en scholen te vinden. Ook zijn daar verhalen te lezen over het schoolleven op het PCC én we zetten natuurlijk onze uitblinkers in het zonnetje.

Servicebureau

Postbus 1118, 1810 KC Alkmaar
info@pcc.nu
072 5112283

Hoofd servicebureau: de heer G.J.Lommerse
Leerlingadministratie: leerlingadministratie@pcc.nu

Op de DOWNLOADPAGINA staan overgangsnormen, examenreglementen, het leerlingenstatuut, de vakantieregeling, beleidsstukken en nog veel meer.

Voor alle overige vragen en opmerkingen: gebruik s.v.p. het contactformulier.
Contactformulier

In onze ONLINE SCHOOLGIDSEN is te lezen hoe allerlei zaken op onze school zijn geregeld. De schoolgids bevat achtergrondinformatie, maar ook ons totale aanbod van opleidingen en keuzemogelijkheden. De schoolgids op de vestiging pagina’s.

Met ingang van maart 2020 zal WIS OUDERPORTAAL beschikbaar komen voor de ouders/verzorgers van PCC-leerlingen. Deze afgeschermde omgeving bevat school-gerelateerde informatie die direct betrekking heeft op uw kind. Het portaal biedt direct en eenvoudig inzicht in alle schoolzaken, van nieuws, cijfers, huiswerk, roosters en inventarisaties tot aan de ontvangen e-mails en facturen.

Vertrouwenspersonen

voor leerlingen en ouders/verzorgers

PCC Oosterhout onderbouw: mevrouw A. Boelders
PCC Oosterhout bovenbouw:mevrouw N. Tesselaar
PCC Fabritius: de heer M. Adrichem & mevrouw J. van Berkel
PCC Het Lyceum: mevrouw A. Man & de heer G. v.d. Boogaard
PCC Heiloo: mevrouw J. Hoogakker
PCC Bergen: mevrouw S. van Leijden

Externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw M. Toorenburg:
mh.toorenburg@gmail.com | 06-1594 1214
Mevrouw C. van der Wulp
conny.vanderwulp@ziggo.nl | 06-1080 8330

College van bestuur

Voorzitter college van bestuur:
de heer drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM

072 5112283
Postbus 1118, 1810 KC Alkmaar

Kaart & routeplanner

Raad van toezicht

Contact opnemen met de raad van toezicht is mogelijk via:
de heer G.J. Lommerse.

Contactgegevens
vestigingen

De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers met de school wanneer het gaat om individuele vragen of problemen. De contactgegevens van onze vestigingen zijn hieronder op deze contactpagina te vinden.

PCC Oosterhout

Vestiging voor vmbo-bb, kb en tl binnen Vakcollege Techniek en Vakcollege Allround

Vondelstraat 41, 1813 BA Alkmaar
072 5410333

PCC Fabritius

Vestiging voor onderbouw
vmbo-tl / havo / vwo en
bovenbouw vmbo-tl

Fabritiusstraat 1, 1816 EA Alkmaar
072 5181818

PCC Het Lyceum

Vestiging voor havo / atheneum / gymnasium / vwo-Xtra

Blekerskade 11, 1814 CG Alkmaar
072 5353540

PCC Heiloo

Vestiging voor onderbouw
vmbo-kb / vmbo-tl / havo / vwo

De Dors 2, 1852 RG Heiloo
072 5332780

Wat is het
servicebureau?

Een school is gebaat bij goede huisvesting, moderne computers, bekwaam personeel en een goed financieel beleid. Op het servicebureau zijn alle faciliteiten voorhanden die de organisatie nodig heeft. Het servicebureau heeft specialistische kennis in huis en ondersteunt het bestuur, de schoolleiding en de individuele medewerkers.

Namenlijst Servicebureau

voor leerlingen en ouders/verzorgers
Interne vertrouwenspersonen
PCC Het Lyceum:
A. ManG. v.d. Boogaard
PCC Heiloo:
J. Hoogakker
PCC Bergen:
M. Engelen
Externe vertrouwenspersonen

Mevrouw E. Labree en mevrouw I. Ursem (GGD Hollands Noorden, 088 0100 550) zijn de externe vertrouwenspersonen van de school. Met een van hen kun je contact opnemen (bij voorkeur na overleg met de interne vertrouwenspersoon van je vestiging, maar dat is niet vereist). Meer informatie vindt u in de folder 'Veilig op school'.

College van bestuur

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen we naar het hoofdstuk 'Namen en Adressen' in de online schoolgids.Contact opnemen met de Raad van Toezicht is mogelijk via het hoofd van het bestuursbureau, de heer G.J. Lommerse.

Namenlijst Servicebureau

Hoofdservice bureau
G.J. Lommerse
g.lommerse@pcc.nu072-5112283
Leerlingadministratie
leerlingadministratie@pcc.nu

Medewerkers
Servicebureau

De vertrouwenspersonen voor de medewerkers van het PCC zijn te vinden via ‘Weten & Regelen’ op mijn.pcc.nu.

College van bestuur

Voorzitter college van bestuur
drs. H.A. (Hans) Nijdeken
l.verduin@pcc.nu
Postadres:
Postbus 1118, 1810 KC Alkmaar