Servicebureau

Om goed onderwijs te kunnen bieden, heeft een school verschillende faciliteiten nodig. De diensten die worden geleverd door het servicebureau van het PCC, vormen de ‘Haarlemmer Olie’ van onze organisatie.

'Het PCC-servicebureau? Bevlogen, deskundige, collegiale en servicegerichte medewerkers!'
Gertjan Lommerse
Hoofd servicebureau

Wat is het
servicebureau?

Een school is gebaat bij goede huisvesting, moderne computers, bekwaam personeel en een goed financieel beleid. Op het servicebureau zijn alle faciliteiten voorhanden die de organisatie nodig heeft. Het servicebureau heeft specialistische kennis in huis en ondersteunt het bestuur, de schoolleiding en de individuele medewerkers.

Hoofd service-
bureau

de heer G.J. Lommerse
g.lommerse@pcc.nu
072 5112283

Medewerkers
servicebureau

Personeelszaken
Marian Blom, Sylvia Merkuur,
Mariska Visser
ICT
Maurice Filee, Mario Eiff, Jeroen Harren, Mike Jongerius, Manuel Pires
Roosterzaken
Hans Kraakman, Debby de Haan,
Lonneke Jaspers, Hilda van Twuijver
Financiën / leerlingenadministratie
Hanneke van Soest, Karin Wiering
Facilitaire zaken
Arthur Kater, Ed Kruse, Michiel Picard, Lydia Schreuder
Bestuurssecretariaat en communicatie
Lydia Verduin, Irma de Koning, Francisca Datema, Gemma de Vries
Beleidsadvisering
Bas Broesder
Controller
Cynthia Schouten