Chromebook

Chromebooks op het PCC

Digitale middelen zijn belangrijk in onze maatschappij en daarmee ook in het onderwijs dat wij aanbieden. Ook op het PCC kiezen we bewust voor een mix van verschillende manieren van leren: een combinatie van leren mét en zonder technologie, dit heet blended learning.

Op onze school gaat het om gebruik van een ‘device’ op die momenten dat het een waardevolle bijdrage kan leveren, naast de studieboeken. Blended learning verrijkt het onderwijs, het biedt nieuwe kansen voor maatwerk aan leerlingen én het helpt leerlingen hun weg te vinden in de informatiemaatschappij.

Waarom Chromebooks

Uit alle mogelijkheden die er zijn, hebben wij ervoor gekozen om te gaan werken met Chromebooks. Dit zijn betaalbare laptops die het leerlingen mogelijk maken in de Cloud te werken. Veel scholen kiezen voor deze optie, mede omdat dit apparaat praktische voorzieningen biedt waarmee de docent in de klas de regie kan houden.

Wij vinden uniformiteit belangrijk om de ‘rust’ tussen de leerlingen onderling te bevorderen.

Kijk hier voor dé 5 redenen om Chromebooks te gebruiken in de klas!

Chromebook aanschaffen

Onze voorkeur is om de aanschaf van het Chromebook bij The Rent Company (TRC) te doen. TRC biedt namelijk een mooi compleet arrangement aan waaronder; een scherpe prijs voor een premium product, uitstekende schade- en serviceafhandeling, een leen-Chromebook bij reparatie en de Chromebook wordt gebruiksklaar gemaakt voor de PCC-Google-omgeving en kan dus direct thuis en op school gebruikt worden.

Tevens zorgt TRC er voor, om de regie door de docent in de klas te kunnen waarborgen, dat de via hen geleverde Chromebooks voorzien zijn van de mogelijkheden om die regie te voeren.

Wij hebben als school met deze organisatie - die landelijk al met veel scholen samenwerkt - bindende afspraken gemaakt over onder meer schade- en diefstaldekking en vervangende Chromebooks bij hardware-reparaties.

Als ouder van een PCC-leerling ontvangt u bijtijds meer gedetailleerde informatie over het gebruik van Chromebooks op het PCC in het algemeen én over actuele prijs en type. Op die manier kunt u voor u zelf vaststellen welke aanschafmethode het beste bij uw situatie past.

Meer informatie is te vinden via de website van The Rent Company: www.rentcompany.nl. Mocht u met dringende vragen zitten, dan kunt u via chromebooks@pcc.nu contact met ons opnemen.

De bestelfolder (en BESTELCODE) van The Rent Company

Jaarlijks wordt half mei bekendgemaakt welk type Chromebook voor volgend schooljaar kan worden aangeschaft.

De informatie- en bestelflyer voor het schooljaar 2022-2023 met daarin de bestelcode is inmiddels vrijgegeven en kunt u hier vinden: Informatie- en bestelflyer 2022-2023
Hier vindt u alvast de veel gestelde vragen (FAQ's) van The Rent Company.

avatar

Voor sommige vakken kun je een online werkboek gebruiken,
dat is echt super!

Door: Sebastiaan en Tessa

Lees verder

Veelgestelde vragen

Chromebooks
Wat houdt het werken met een Chromebook op het PCC in?
Met welk type Chromebook gaat het PCC werken?
Wordt in de bovenbouw ook met Chromebook gewerkt?
Moeten er gedurende de volledige schoolcarrière twee Chromebooks worden besteld?
Welke programma’s moeten op de Chromebook zijn geïnstalleerd, zodat mijn zoon/dochter de lessen kan volgen?
Tijdens de inschrijving heb ik een brief meegekregen over Chromebook, echter in mei heb ik geen aanvullende (bestel)informatie ontvangen.
Vragen over verschillende typen Chromebook en of deze ook volstaan.
Het lukt niet om op de site easy4u in te loggen.
Ik twijfel koop of huur. Kunt u mij adviseren?
Kunt u het verschil in bedrag uitleggen bij koop 36 maanden of bij koop 48 maanden? Is er verschil in device?
Kan bij koop ook in termijnen worden betaald?
Waarom spreekt de Rent Company over borg en niet over huurkoop?
Niet meer op het PCC? Chromebook uitschrijven!
Wat is Cloudwise Cool?
Waarom wordt gekozen voor het gebruik van Chromebook bovenop fysieke leermiddelen?
Wordt Chromebook ook gebruikt in de bovenbouw?
Kan een gehuurde Chromebook na één jaar worden teruggeven?
Kunnen er windows-programma’s op Chromebook worden geïnstalleerd?
Kunt u uitleggen hoe ‘lesboeken’ op Chromebook worden gezet?
Is het aanschaffen van een Chromebook verplicht?
Wat zijn de mogelijkheden voor ouder(s)/verzorger(s) die op of onder het bestaansminimum leven?
Zijn onze leerlinggegevens veilig in de Cloud?
Waar worden onze gegevens opgeslagen?
Ik heb al een Chromebook, wat nu?
Waarom kan ik niet uit de voeten met een Windows laptop of Apple MacBook?
Wat is de stand van zaken rondom de Google Workspace DPIA