Contact

Het PCC | Contact

Contact met school

Waar vind je als ouder van een (toekomstige) PCC-leerling de gewenste informatie?
Waar kun je terecht met vragen? 

We hebben de communicatie met ouders/verzorgers als volgt geregeld:

  • Op onze WEBSITE is alle algemene informatie over ons onderwijs en scholen te vinden. Ook zijn daar verhalen te lezen over het schoolleven op het PCC én we zetten natuurlijk onze uitblinkers in het zonnetje.
  • In onze ONLINE SCHOOLGIDSEN is te lezen hoe allerlei zaken op onze school zijn geregeld. De schoolgids bevat achtergrondinformatie, maar ook ons totale aanbod van opleidingen en keuzemogelijkheden. De schoolgids is te vinden onderaan de homepage van de vestiging. 
  • Op de DOWNLOADPAGINA staan overgangsnormen, examenreglementen, het leerlingenstatuut, de vakantieregeling, beleidsstukken en nog veel meer.
  • Met ingang van maart 2020 zal WIS OUDERPORTAAL beschikbaar komen voor de ouders/verzorgers van PCC-leerlingen. Deze afgeschermde omgeving bevat school-gerelateerde informatie die direct betrekking heeft op uw kind. Het portaal biedt direct en eenvoudig inzicht in alle schoolzaken, van nieuws, cijfers, huiswerk, roosters en inventarisaties tot aan de ontvangen e-mails en facturen.
  • De MENTOR is de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers met de school wanneer het gaat om individuele vragen of problemen. De contactgegevens van onze vestigingen zijn hieronder op deze contactpagina te vinden.
  • Voor alle overige vragen en opmerkingen: gebruik s.v.p. het contactformulier.

PCC Het Lyceum

vestiging voor onderbouw vwo-Xtra en bovenbouw gymnasium / atheneum / havo

Blekerskade 11, 1814 CG Alkmaar.
telefoon: 072 5353540
kaart & routeplanner

directeur: de heer dr. H.R.W. Ansink
afdelingsleider klassen 1V/2V/3V en 1X/2X/3X: mevrouw R. van der Kruijssen
afdelingsleider klassen 1H/2H/3H: mevrouw R. Vijzelaar
afdelingsleider klassen 4V/5V/6V: mevrouw drs. L. v.d. Kerke
afdelingsleider klassen 4H/5H: mevrouw A.J. van Dam
afdelingsleider organisatie: de heer A. Bakker

PCC Oosterhout

vestiging voor vmbo TL, Kb en Bb binnen Vakcollege Techniek en Vakcollege Allround

Vondelstraat 41, 1813 BA Alkmaar.
telefoon: 072 5410333
kaart & routeplanner

directeur: de heer J.T.S. Dekker
afdelingsleider onderbouw en school ondersteuningsmanager: de heer G.J.T.M. Koopman
afdelingsleider onderbouw: mevrouw M. Rolie
afdelingsleider bovenbouw: mevrouw A. ten Boom
afdelingsleider bovenbouw: de heer J. Heurter

PCC Fabritius

vestiging voor onderbouw vwo / havo / mavo+ en bovenbouw Mavo+

Fabritiusstraat 1, 1816 EA Alkmaar.
telefoon: 072 5181818
kaart & routeplanner

directeur: de heer R. Ooijevaar
teamleider 1e & 2e leerjaar: mevrouw M. Schneider
teamleider 3e en 4e leerjaar: de heer R. Melchers

PCC Heiloo

vestiging voor onderbouw vwo / havo / mavo / vmbo (Kb)

De Dors 2, 1852 RG Heiloo.
telefoon: 072 5332780
kaart & routeplanner

directeur:  de heer R. Baltus
afdelingsleider 1ste jaar: de heer R.J. van Veen
afdelingsleider 2de jaar: de heer W.N.H.M. Jansen

PCC Bergen

vestiging voor onderbouw vwo / havo / mavo / vmbo (Kb)

bezoekadres:
Loudelsweg 14a, Bergen.
telefoon: 072 5813437
kaart & routeplanner

postadres:
Geestweg 19, 1861 TL Bergen.

vestigingsdirecteur: de heer R. Baltus 
afdelingsleider 1ste leerjaar: mevrouw V. Scholten
afdelingsleider 2de leerjaar: de heer W. Jansen

Servicebureau

hoofd servicebureau: de heer G.J. Lommerse
leerlingadministratie:  leerlingadministratie@pcc.nu

vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders/verzorgers

Interne vertrouwenspersonen
PCC Het Lyceum: mevrouw A. Man & de heer G. v.d. Boogaard
PCC Fabritius: de heer M. Adrichem en mevrouw J. van Berkel
PCC Oosterhout onderbouw: mevrouw A. Boelders  bovenbouw: mevrouw N. Tesselaar
PCC Heiloo: mevrouw J. Hoogakker
PCC Bergen: mevrouw M. Engelen

Externe vertrouwenspersonen

Mevrouw E. Labree en mevrouw I. Ursem 
(GGD Hollands Noorden, 088 0100 550) zijn de externe vertrouwenspersonen van de school. Met een van hen kun je contact opnemen (bij voorkeur na overleg met de interne vertrouwenspersoon van je vestiging, maar dat is niet vereist).

Meer informatie vindt u in de folder 'Veilig op school'

vertrouwenspersonen voor mederwerkers

De vertrouwenspersonen voor de medewerkers van het PCC zijn te vinden via ‘Weten & Regelen’ op mijn.pcc.nu.

College van bestuur

voorzitter college van bestuur: de heer drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM (via twitter: @ksgPCC_bestuur)

bezoekadres:
Vondelstraat 41, 1813 BA Alkmaar.
telefoon: 072 5112283
kaart & routeplanner

postadres:
Postbus 1118, 1810 KC Alkmaar.


Raad van Toezicht 

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen we naar het hoofdstuk 'Namen en Adressen' in de online schoolgids.
Contact opnemen met de Raad van Toezicht is mogelijk via het hoofd van het bestuursbureau, de heer G.J. Lommerse.


Contactformulier