Privacystatement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Petrus Canisius College verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Petrus Canisius College verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • leerlingnummer
 • schoollocatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via ibp@pcc.nu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Stichting Petrus Canisius College verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • telefonisch contact
 • e-mail contact

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Petrus Canisius College zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn(en) zijn: gedurende de gehele schoolcarrière van de leerling en de daarna wettelijk geldende bewaartermijn.

Delen met anderen

Stichting Petrus Canisius College deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Petrus Canisius College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

 • Google Analytics - Zie 'In kaart brengen websitebezoek'
 • Raadhuis Creative Agency
 • Cyso Hosting BV
 • Mailgun Technologies, Inc.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Petrus Canisius College gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Petrus Canisius College gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hiermee kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ibp@pcc.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Petrus Canisius College zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Telefoonnummer: 072 5112283
Bedrijfsadres: Vondelstraat 41, 1813 BA Alkmaar
Postadres: Postbus 1118, 1810 KC Alkmaar

Beveiliging

Stichting Petrus Canisius College neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Zo nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ibp@pcc.nu. Het PCC heeft ook een externe Functionaris Gegevensbescherming (de heer Jean Paul van Schoonhoven van L2P: Privacy- en gegevensbescherming | L2P).

Stichting Petrus Canisius College heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Open SSL encryptie van verzonden data in de database
 • CMS en plugins worden regelmatig geüpdatet. Versies lopen nooit meer dan één minor-update achter (bv 2.7.x)

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ingevoerd 25 mei 2018) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met en verwerking van persoonsgegevens.

Met dit privacyreglement beoogt het PCC ervoor zorg te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de AVG. Dit reglement stelt dan ook regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties, zoals leveranciers en opdrachtnemers.

(NB: Met de vaststelling van het onderstaande reglement is het privacyreglement voor medewerkers van het PCC uit maart 2009 komen te vervallen.)