PCC Oosterhout

Leerlingen PCC Oosterhout verzorgen pannenkoekenlunch voor ouderen

Op vrijdag 8 maart organiseren leerlingen van PCC Oosterhout een pannenkoekenlunch voor zo’n 30 tot 40 ouderen.

Op vrijdag 8 maart organiseren leerlingen van PCC Oosterhout een pannenkoekenlunch voor zo’n 30 tot 40 ouderen. De derdejaarsleerlingen met het profiel Zorg & Welzijn zetten de ouderen op deze nationale pannenkoekdag in het zonnetje. Zij leren hiervan veel in de praktijk en krijgen op deze manier een inkijkje in een - voor hen mogelijk - toekomstig beroep, namelijk werken met deze doelgroep.

Leerdoelen
Met leerdoelen als koken, hygiënisch werken, interactie met de doelgroep en achteraf reflecteren op hun handelen is dit een prachtige les. Als onderdeel van dit project zorgen de leerlingen zelf voor een uitnodiging die zij ronddelen in Vondelstaete, dat tegenover PCC Oosterhout is gelegen. De bewoners daar zijn van harte uitgenodigd voor deze lunch.

Gezellig samenzijn
De ouderen worden getrakteerd op een gezellig samenzijn op de vestiging PCC Oosterhout en natuurlijk op heerlijke, door leerlingen zelfgebakken pannenkoeken.