‘Ondernemend, Ambitieus, Professioneel,
Omdat we van elkaar kunnen leren.’ 

schoolplan van het PCC

juni 2024

De PCC-brede nieuwsbrief

juni 2024

De PCC Nieuwsbrief

Schoolplan PCC:

Omdat we van elkaar kunnen leren

Het nieuwe schoolplan van het PCC is 1 januari 2024 formeel ingegaan, met de titel:

‘Ondernemend, Ambitieus, Professioneel, Omdat we van elkaar kunnen leren.’

Tot en met schooljaar 2027-2028 werken we aan de uitvoering van dit schoolplan. Het geeft antwoord op de vraag waar we over vijf jaar willen staan, op alle beleidsterreinen. Een schoolplan geeft een globaal of abstract beeld, wat betekent dat je niet direct concreet ziet wat er verandert, we werken er in de komende jaren naartoe om onze doelen te bereiken. Op een aantal punten zijn we al gevorderd.

lees verder...
de heer drs. H.A. Nijdeken
Voorzitter college van bestuur
Wij zijn extra trots op hen en waar zij nu staan
Wij zijn extra trots op hen en waar zij nu staan

De examentijd is achter de rug

De eindexamenkandidaten van het PCC hebben de spanning gevoeld van het slotstuk van hun opleiding: de examens. Bij het schrijven van dit artikel waren ze nog in volle gang. We zien dat de leerlingen heel hard hebben gewerkt om de examens goed te kunnen volbrengen!
Lees verder...

De examentijd is achter de rug

De eindexamenkandidaten van het PCC hebben de spanning gevoeld van het slotstuk van hun opleiding: de examens. Bij het schrijven van dit artikel waren ze nog in volle gang. We zien dat de leerlingen heel hard hebben gewerkt om de examens goed te kunnen volbrengen!
Lees verder...

Wist u dat?

Ziekmelden
Ziekmelden met ingang van het nieuwe schooljaar net iets anders gaat dan u gewend was? Kijk op de website van de betreffende vestiging voor de meest actuele informatie.

Social media
Social media niet meer gefaciliteerd wordt door school vanaf het nieuwe schooljaar? Dat betekent dat leerlingen en medewerkers bepaalde social media niet meer kunnen benaderen op het WiFi-netwerk van school.

Opgevoerd
Een opgevoerde elektrische fiets / fatbike nooit verzekerd is voor aansprakelijkheid. Bij een ongeluk kunnen de consequenties groot zijn, op het internet is hier van alles over te vinden.

De Nieuwe Alkmaarse
De vijf grote besturen van het primair en voorgezet onderwijs uit Alkmaar een samenwerking zijn aangegaan? Het gaat om Ronduit onderwijs, SaKS, Sovon, PCC en Jan Arentsz. Zij vinden allemaal dat het onderwijs anders mag. Kijk voor meer informatie op De Nieuwe Alkmaarse - Dit is onderwijs.

Ziekmelden
Ziekmelden met ingang van het nieuwe schooljaar net iets anders gaat dan u gewend was? Kijk op de website van de betreffende vestiging voor de meest actuele informatie

Social media
Social media niet meer gefaciliteerd wordt door school vanaf het nieuwe schooljaar? Dat betekent dat leerlingen en medewerkers bepaalde social media niet meer kunnen benaderen op het WiFi-netwerk van school.

Opgevoerd
Een ‘opgevoerde’ elektrische fiets / fatbike nooit verzekerd is voor aansprakelijkheid? De school is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een ongeval met een opgevoerde fiets/fatbike, ook niet onder schooltijd.

De Nieuwe Alkmaarse
De vijf grote besturen van het primair en voorgezet onderwijs uit Alkmaar een samenwerking zijn aangegaan? Het gaat om Ronduit onderwijs, SaKS, Sovon, PCC en Jan Arentsz. Zij vinden allemaal dat het onderwijs anders mag. Kijk voor meer informatie op De Nieuwe Alkmaarse - Dit is onderwijs.

Boeken inleveren en/of bestellen? Dit is er veranderd!

Boeken inleveren


Het inleveren van de schoolboeken aan het einde van dit schooljaar gaat anders dan u gewend bent. U vindt de stappen hieronder simpel weergegeven, de boeken kunnen niet worden ingeleverd zonder deze stappen te volgen.

Lees verder...

Boeken inleveren en/of bestellen? Dit is er veranderd!

Boeken inleveren

Het inleveren van de schoolboeken aan het einde van dit schooljaar gaat anders dan u gewend bent. U vindt de stappen hieronder simpel weergegeven, de boeken kunnen niet worden ingeleverd zonder deze stappen te volgen.

Lees verder...

Gezocht: nieuw goed doel voor de
PCC-Actiedag


Na vier jaar geld te hebben ingezameld voor Make-A-Wish Nederland, is het nu tijd om een nieuw goed doel te kiezen voor de PCC-Actiedag. Op deze dag, altijd rond Goede Vrijdag, zamelen alle leerlingen van het PCC geld in voor een goed doel met tal van activiteiten.

Lees verder...

Gezocht: nieuw goed doel voor de
PCC-Actiedag


Na vier jaar geld te hebben ingezameld voor Make-A-Wish Nederland, is het nu tijd om een nieuw goed doel te kiezen voor de PCC-Actiedag. Op deze dag, altijd rond Goede Vrijdag, zamelen alle leerlingen van het PCC geld in voor een goed doel met tal van activiteiten.

Kent u, of uw kind een regionaal goed doel, dat de PCC-leerlingen vast zal aanspreken?

E-mail dan uw idee vóór 17 juli naar info@pcc.nu. Wie weet wordt uw doel dan wel drie jaar lang gesponsord door de leerlingen van het PCC! Alvast bedankt voor uw inzending.

Meer concentratie en rust in de lessen

Het aangescherpte mobieltjesbeleid heeft effect

Het PCC heeft aan het begin van dit schooljaar een aangescherpt beleid doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van mobiele telefoons, Chromebooks en smartwatches.

Lees verder...

Ga naar www.mijnleermiddelen.nl en log daar in met het schoolaccount van de leerling.
Let op: de boeken moeten eerst online worden ingeleverd, daarna op school. Vergeet niet de inleverlijst in te vullen en te printen, deze komt zichtbaar op het boekenpakket. Volg de stappen uit onderstaand schema.

Boeken bestellen: het PCC regelt het voor u!

Voor het nieuwe schooljaar is het niet meer nodig om zelf boeken te bestellen. Deze worden door het PCC besteld voor alle leerlingen. Op de website komt vlak voor de zomervakantie de informatie te staan over de start van het nieuwe schooljaar. Hier vindt u meer informatie over waar de boeken kunnen worden verkregen en wanneer, dit kan namelijk per vestiging verschillen. Met het uitgeven van deze nieuwsbrief was dit nog niet bekend.

Kent u, of uw kind een regionaal goed doel, dat de PCC-leerlingen vast zal aanspreken?

E-mail dan uw idee vóór 17 juli naar info@pcc.nu. Wie weet wordt uw doel dan wel drie jaar lang gesponsord door de leerlingen van het PCC! Alvast bedankt voor uw inzending.

Het lerarentekort, wat betekent dit voor het PCC?

Het lerarentekort is een landelijk fenomeen, dat zich in de komende jaren waarschijnlijk uit zal breiden. Uiteraard is hier bij het PCC aandacht voor. Bij het PCC is er nog niet echt sprake van een lerarentekort. Toch spelen we hier op in. Hoe gaan we hiermee om? Wat doen we eraan om collega’s aan het PCC te binden? En wat merken de leerlingen ervan?

Lees verder...