Werken op het PCC

Werken op het PCC

Wat kun je verwachten?

We zijn een degelijke school met een mooi aanbod van opleidingen en daarnaast een scala aan bijzondere keuzemogelijkheden voor onze leerlingen. In ons Schoolplan is – naast de visie en missie van onze school - te lezen aan welke onderwijskundige ontwikkelingen we de komende jaren zullen werken, zoals het ontwikkelen van meer maatwerk voor leerlingen en de overstap van methode-denken naar leerdoel-denken.

We zijn ook een katholieke scholengemeenschap, waar grote waarde wordt gehecht aan respect, rechtvaardigheid en solidariteit. Er wordt aan nieuwe collega's daarom gevraagd de grondslag van de Stichting te onderschrijven.

Er is een uitstekende scholingsregeling en als je bij ons komt werken is overname van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de huidige werkgever bespreekbaar. Vanzelfsprekend worden bij ons docenten voor maximaal 25 lesuren ingeroosterd.

Nieuwe docenten worden op het PCC goed opgevangen en begeleid.

Overstappen naar het onderwijs?

Stappen in het Onderwijs - NHN

Wil je leraar worden in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Of ben je al leraar en wil je je graag verder ontwikkelen in je vak?
www.stappeninhetonderwijs.nl helpt je verder - door middel van praktische informatie, een agenda voor cursussen en trainingen en ervaringsverhalen - met het waarmaken van jouw ambitie in het onderwijs. Klaar voor de eerste stap?

Academische opleidingsschool

Het Petrus Canisius College is een van de scholen van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW).
Wij werken samen met de opleidingsinstituten binnen de AONHW, zoals VU, HVA, UVA, en ALO. Ook studenten van Breitner en andere lerarenopleidingen zijn welkom. Veel docenten in de regio hebben hun start gemaakt bij het PCC of een van de andere partners, we zijn er trots op oud-studenten als collega in heel Noord-Holland tegen te komen.

Het PCC betrekt de studenten - onze aankomende collega’s -  zoveel mogelijk bij de dagelijkse praktijk van het werken in onze school. Samen creëren we een leeromgeving die past bij de opleiding, de school en de student-collega als persoon. Het PCC verwacht ook een actieve houding van de student-collega, zoals deelname aan bijeenkomsten vanuit het PCC, verslaglegging van het leerproces. Schoolopleiders en werkplekbegeleiders kijken uit naar het samenwerken met nieuwe collega’s!
Een jaar lang 'opleiden in onze school' levert altijd weer een prachtige opbrengst op aan onderzoeken en ervaringen!

Klik HIER voor de terugblik op schooljaar 2021-2022 2020-2021 |  2019-2020 

Spreekt onze school je aan en ben jij geïnteresseerd in een mooie stage?
Bekijk dan ook eens de informatie over iedere vestiging van het PCC, iedere locatie heeft specifieke mogelijkheden voor nieuwe collega’s. 

Meer weten over de AONHW? Bezoek dan eens de website www.AONHW.nl .
Ben jij ons nieuw PCC-talent? Reageer dan naar leraarworden@pcc.nu

Bekijk vacatures Open sollicitatie