headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Nieuws

PCC Actiedag 2019

Op vrijdag 19 april a.s. vond traditiegetrouw vlak voor Pasen de jaarlijkse PCC-Actiedag plaats. Op deze dag zetten de leerlingen zich in voor (meestal) jongeren elders in de wereld die het minder goed hebben getroffen. UPDATE!! Lees verder >

"Mag mijn kind een kratje bier op zijn 16e verjaardag?"

...dat is de titel van toneelstuk door Theatergroep PlayBack tijdens een interactieve ouderavond op dinsdag 19 maart a.s. U komt toch hopelijk ook? Lees verder >

Schoolplan 2019-2023 gepresenteerd!

In de laatste week van februari vond de feestelijke presentatie plaats van het nieuwe schoolplan, getiteld 'Kansen, Kwaliteit en Ondernemerschap'. We hebben een mooie koers voor de komende jaren uitgezet! Lees verder >

PCC-Maalwaterrun 2019

Een zonnige 11e PCC-Maalwaterrun vond plaats op zondag 14 april jl. We zijn trots op alle PCC-deelnemers! Lees verder >

Aansluiting PCC Het Lyceum op warmtenet gevierd met jong & oud

Op woensdag 13 februari jl. kwam een aantal bewoners van Zorgcirkel Westerhout naar PCC Het Lyceum om daar de aansluiting op het warmtenet van zowel de school als het verzorgingshuis te vieren... Lees verder >

Voedselbank blij met inzet leerlingen Oosterhout - onderbouw

De leerlingen hebben zich tijdens de respectweek van hun beste kant laten zien aan de maatschappij Lees verder >

Practicum waarnemen

De brugklassen van vwo-Xtra behandelden bij een science-practicum de zintuiglijke waarnemingen voelen, proeven, horen en zien. Lees verder >

3D-printen op school, samen met basisschool De Duif

Samen met leerlingen van basisschool de Duif hebben wij twee 3D-printers gebouwd onder leiding van twee docenten. Lees verder >